Archiv rubriky:'Zápis do MŠ'

Zápis na školní rok 2023/2024 – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,
ve dnech 10.5. až 11.5.2023 proběhl zápis dětí na školní rok 2023/24. Těší nás vysoká účast při zápisu. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy.
Dle novely školského zákona, § 183 odst 2, budou rozhodnutí o přijetí oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam [...]

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024 – info ke zveřejnění

Výsledky zápisu pro školní rok 2023/2024 budou zveřejněny ve čtvrtek 18.5.2023 po 12,00 hodině.
Děkujeme za tak vysokou účast při zápisu, váš zájem nás těší. Přijmout můžeme jen za volnou kapacitu, tedy za děti, které nám odchází do základních škol.

Zápis pro školní rok 2023/2024

Zápis do mateřské školy se koná 10. a 11. května 2023
od 9,00 do 11,30 a od 12, 30 do 14, 00 hodin
v budově Mateřské školy Terezínská ul. Lovosice.
Mateřská škola bude pro školní rok 2023/2024 přijímat cca 20 dětí. Tento počet se odvíjí od počtu dětí, které ve školním roce 2022/2023 ukončí školní docházku [...]

Zápis na školní rok 2022/2023 – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,
ve dnech 11.5. až 12.5.2022 proběhl zápis dětí na školní rok 2022/23. Těší nás vysoká účast při zápisu. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy.
Dle novely školského zákona, § 183 odst 2, budou rozhodnutí o přijetí oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam [...]

Zápis do MŠ

Dne 11. – 12.5.2022 bude v naší MŠ probíhat zápis do MŠ. Zápis bude od 9,00 do 11,30 a od 12,30 do 14,00 hodin.
Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí i rodičů. Žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ. Upřednostňujeme osobní zápis v MŠ. Pokud se ale k zápisu nemůžete dostavit, můžete nás kontaktovat a domluvit se [...]

Zápis na školní rok 2021/2022 – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,
ve dnech 3.5. až 16.5.2021 proběhl zápis dětí na školní rok 2021/22. Těší nás vysoká účast při zápisu. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy.

Zápis do MŠ

Dne 2. – 16.5.2021 bude v naší MŠ probíhat zápis do MŠ. Z důvodů zhoršené epidemiologické situace bude zápis probíhat stejně jako v loňském roce bez přítomnosti dětí i rodičů. Žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ.

Můžete je zasílat poštou, nebo vložit do naší poštovní schránky.
Lze také využít datovou schránku, pak ale je nutno zajistit elektronickým [...]

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,
ve dnech 4. aŽ 16.5.2019 proběhl LETOS NETRADIČNĚ zápis dětí na školní rok 2020/21. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy.
Dle novely školského zákona, § 183 odst 2, jsou rozhodnutí o přijetí oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam je zveřejněn na úřední [...]

Co potřebujete k zápisu 2020/2021

MŠ Terezínská ul.Lovosice:
Webová stránka: www.msterezinskalovosice.cz
(zde najdete formuláře ke stažení)
Formuláře k zápisu pro MŠ Terezínská a najdete je na našich stránkách v boční liště od názvem Dokumenty ke stažení:
1. Žádost o přijetí MŠ Terezínská ul. Lovosice platná pro rok 2020/2021
2. Evidenční list MŠ Terezínská ul. Lovosice (vytisknout pod to půjde oboustranně)
3. Čestné prohlášení doložené kopií očkovacího průkazu [...]

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2020/2021

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Terezínská Lovosice se bude konat
4.až 16.května 2020.
V souvislosti s mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 jsou vydána opatření k organizaci zápisů do MŠ pro školní rok 2020/2021 takto:
Zápis bude organizován bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Podání přihlášky bude [...]