Archiv rubriky:'Zapojení do projektů'

Ukliďme Česko

Od roku 2021 jsme se zapojili do celorepublikové úklidové akce „Ukliďme Česko“. Úklid probíhá v okolí MŠ.
2021 – úklid pod vedením p.uč. Vojířové a Hlochové v okolí MŠ a cestou k zimnímu stadionu.

Noc s Andersenem

Naše mateřská škola je zapojena od roku 2012 do projektu Noc s Andersenem.

Se Sokolem do života

Naše mateřská škola je od školního roku 2020/2021 zapojena do projektu Se Sokolem do života.

Celé česko čte dětem

Naše mateřská škola je zapojena do projektu Celé česko čte dětem.

Zdravá 5

Dne 12.4.2018 jsme se zapojili do projektu Zdravá5. Zdravá 5 je unikátní celorepublikový vzdělávací program pro základní i mateřské školy. Je zaměřen na zdravý životní styl, především v oblasti zdravého stravování. Lektoři Zdravé 5 seznamují žáky v rámci dvouhodinového bloku zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování.

Zapojení do projektu CEPÍK

Dne 3.11.2015 se naše MŠ připojila k projektu CEPÍK.
Cepík je zaměřen  : na zdravý životní styl předškolních dětí a jejich okolí, rodiče, opatrovníky, rodinné příslušníky, pedagogické pracovníky v předškolních zařízeních a vedoucí jídelen.

Cepík je sympatická postavička chlapce stejného věku předškolních dětí, se stejnými zájmy a návyky. S dětmi se setkává v mateřských školách, dětských skupinách, [...]