Se Sokolem do života

Naše mateřská škola je od školního roku 2020/2021 zapojena do projektu Se Sokolem do života.Se Sokolem do života