Zaměření programu

 

Koncepční práce mateřské školy preferuje estetické činnosti z důvodu jejich významu pro všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte,.jsou předškolnímu věku nejbližší. 

 

 

Cíle naší MŠ jsou

 

Rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznání pomocí esteticky zaměřených činností.

Vést děti k samostatnosti a tvořivosti s orientací na skutečné hodnoty v naší společnosti.

 MŠ pracuje podle projektu S barevnou duhou objevujeme ostrovy poznání. Ukazujeme, že svět má nádherné barvy a my ho chceme chránit , obklopují nás věci veselé, ale i smutné, dobré i zlé, jak to vidíme v pohádkách, písničkách či na obrázcích.

Veškeré činnosti se odvíjí od ročních období, jejich zákonitostí a barev.

Témata jsou závazná, podtémata doporučující, náplně jednotlivých tématických částí tvoří učitelky dle situace a podmínek ve třídě jako třídní program.

 

 

Spolupráce s rodiči

 

Vycházíme s potřeby přiblížit se co nejvíce rodinné výchově a s rodinou spolupracovat jako s rovnocenným partnerem.

Chceme, aby ve vztazích panovala oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícné  vystupování a vzájemný respekt.

Sledujeme konkrétní potřeby rodin a jejich dětí, snažíme se jim vyhovět.

 Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí.

Jsou dostatečně informováni o všem, co v MŠ probíhá, mohou polurozhodovat při plánování činnosti dětí, pomáhat při řešení  vzniklých problémů.

Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, o individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Po domluvě společně postupují při výchově a vzdělávání.

 Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost o jejich záležitostech,  jednáme taktně a diskrétně, neposkytujeme nevyžádané rady.

 Podporujeme rodinnou výchovu, pomáháme rodičům v péči o dítě a nabízíme poradenský servis a nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.

Vítáme všechny návrhy rodičů, náměty pro další akce a účast na nich / výlety, exkurze, společná odpoledne…/         

 

Řídíme se heslem: Spokojené dítě, spokojená rodina !