Charakteristika školy

Budova byla postavena jako dětské zařízení v 60.letech. Nachází se v okrajové části města ve starší bytové zástavbě.Výhodou pro rodiče je autobusové a vlakové nádraží poblíž.


Škola leží zároveň 5 minut od rozsáhlého sportovního areálu/ atletický a fotbalový stadion, zimní stadion, plavecký bazén/, kde provozujeme většinu pohybových aktivit.


Mateřská škola je 5 třídní, děti jsou zařazeny převážně podle věku.


Budova je jednopatrová, podsklepená.V suterénu se nachází školní kuchyň a provozní úsek.


V přízemí jsou umístěny čtyři třídy se šatnami, v prvním poschodí jedna třída a kanceláře.


Přístup do školy je bezbariérový.


Třídy jsou světlé s okny položenými na jih, dobře větratelné směrem do zahrady se vzrostlými stromy a vybavením pro hry. Děti ze dvou tříd umístěných v přízemí mají možnost přímého vstupu na velkou terasu na školní zahradě.


Výhodou nepanelové stavby je charakteristická členitost, která dovoluje výhodně využít prostoru a tvořit více funkčních, estetických a prožitkových variant výchovného prostředí.


MŠ navštěvují děti z města i ze spádových obcí.Provozní doba MŠ

Od 6 – 16 hodin, pondělí – pátek

  • ráno se MŠ zamyká v 8,00 hodin – po předchozí dohodě mohou rodiče přivést dítě i později
  • v poledne je MŠ otevřena od 12,10 – 12,30 hodin
  • odpoledne je MŠ otevřena od 14,00 hodin, po této době rodiče zvoní na  určenou třídu