Charakteristika školy

 

Budova byla postavena jako dětské zařízení v 60.letech. Nachází se v okrajové části města ve starší bytové zástavbě.Výhodou pro rodiče je autobusové a vlakové nádraží poblíž.

 
Škola leží zároveň 5 minut od rozsáhlého sportovního areálu/ atletický a fotbalový stadion, zimní stadion, plavecký bazén/, kde provozujeme většinu pohybových aktivit.

 
Mateřská škola je 5 třídní, děti jsou zařazeny převážně podle věku.

 
Budova je jednopatrová, podsklepená.V suterénu se nachází školní kuchyň a provozní úsek.

 
V přízemí jsou umístěny čtyři třídy se šatnami, v prvním poschodí jedna třída a kanceláře.

 
Přístup do školy je bezbariérový.

 
Třídy jsou světlé s okny položenými na jih, dobře větratelné směrem do zahrady se vzrostlými stromy a vybavením pro hry. Děti ze dvou tříd umístěných v přízemí mají možnost přímého vstupu na velkou terasu na školní zahradě.

 
Výhodou nepanelové stavby je charakteristická členitost, která dovoluje výhodně využít prostoru a tvořit více funkčních, estetických a prožitkových variant výchovného prostředí.

 
MŠ navštěvují děti z města i ze spádových obcí.


 

Provozní doba MŠ

 

Od 6 – 16 hodin, pondělí – pátek 

  • ráno se MŠ zamyká v 8 hodin – po předchozí dohodě mohou rodiče přivést dítě i později
  • v poledne je MŠ otevřena od 12,10 – 12,40 hodin
  • odpoledne je MŠ otevřena od 14 – 14,30 hodin, po této době rodiče zvoní na  určenou třídu