Archiv rubriky:'Rozšiřující nabídka / odpolední zájmové aktivity'

Činnosti pro děti nadané

Seznamování s anglickým jazykem pro nejmenší- 1 x týdně
Zajišťuje uč. Šenková-1 x týdně v odpoledních hodinách.
Záměrem není děti učit, ale formou hry a zábavy je seznamovat s jiným jazykem.

Estetické činnosti pro děti nadané

Výtvarné činnosti a jejich zaměření :

výtvarné prožívání světa jako sled jedinečných a neopakovatelných zážitků
rozvíjení dětské senzibility
výtvarné projevování ve světě barev a tvarů,rozvoj barevné škály,užití nadsázky
zpřesňování grafických způsobů při práci z představy dětí
zaznamenávání dějových souvislostí

Dítě se při výtvarné hře oddává činnosti celou svou osobou,věří svým citům a přáním a uplatňuje svoji fantazii.Jeho konání je pravdivé a [...]

Činnosti zaměřené pro děti se specifickými potřebami

 
Jako jsou např.: poruchy řeči, sociálně znevýhodněné či vícejazyčné prostředí, děti s odkladem školní docházky/ logopedie, Metoda dobrého startu, Shody a rozdíly, grafomotorika, aj./.

Společné akce dětí a rodičů

 
viz. plán akcí MŠ.
Jako ukázku uvádíme odkazy na fotogalerii, viz. níže. Více najdete v rubrice fotogalerií tříděných dle ročníků či v uceleném archivu.
 

Předplavecký výcvik dětí

 
Koná se obvykle od září do listopadu 1x týdně. Kurz je určen pro nejstarší děti. Obsahuje 10 lekcí.

Výlety do blízkého okolí našeho města

 
Výlety jsou témetické s charakteristikou ročního období, ekologickou náplní.

Ozdravné pobyty dětí v přírodě

 
Pořádáme dle finančních možností rodičů 1-2 x ročně.

Jako ukázku uvádíme odkazy na fotogalerii (např. Krkonoše 2006), viz. níže. Více najdete v rubrice fotogalerií tříděných dle ročníků či v uceleném archivu.