Zapojení do projektu CEPÍK

Dne 3.11.2015 se naše MŠ připojila k projektu CEPÍK.

Cepík je zaměřen  : na zdravý životní styl předškolních dětí a jejich okolí, rodiče, opatrovníky, rodinné příslušníky, pedagogické pracovníky v předškolních zařízeních a vedoucí jídelen.

  • Cepík je sympatická postavička chlapce stejného věku předškolních dětí, se stejnými zájmy a návyky. S dětmi se setkává v mateřských školách, dětských skupinách, mateřských centrech apod. Cepík provází děti formou pohádek – divadelních představení, zásadami správného životního stylu a zároveň jim předvádí, co se stane, když se zásady zdravého životního stylu poruší. Společně pak hledají správná řešení.
  • Pro děti jsou připraveny pomůcky s tématikou zdravého životního stylu (pexeso, omalovánky, nálepky, magnetky). S těmito pomůckami pracují děti ve školkách, zároveň si je mohou zakoupit i domů.
  • Více informací najdete na : http://cepik.cz/skolky/
  • S Cepíkem nás čekají tři divadelní představení, školení pro pedagogy, školení pro kuchařky a přednáška pro rodiče.