Zápis na školní rok 2022/2023 – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

ve dnech 11.5. až 12.5.2022 proběhl zápis dětí na školní rok 2022/23. Těší nás vysoká účast při zápisu. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy.

Dle novely školského zákona, § 183 odst 2, budou rozhodnutí o přijetí oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam je zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.

Registrační číslo Rozhodnutí o přijetí
121/2022 ANO
122/2022 ANO
123/2022 ANO
124/2022 ANO
125/2022 ANO
126/2022 ANO
127/2022 ANO
128/2022 ANO
129/2022 ANO
130/2022 ANO
131/2022 ANO
133/2022 ANO
136/2022 ANO
137/2022 ANO
138/2022 ANO
140/2022 ANO
141/2022 ANO
142/2022 ANO
145/2022 ANO
146/2022 ANO
147/2022 ANO
153/2022 ANO
165/2022 ANO
132/2022 NE
134/2022 NE
135/2022 NE
139/2022 NE
143/2022 NE
144/2022 NE
148/2022 NE
149/2022 NE
150/2022 NE
151/2022 NE
152/2022 NE
154/2022

186/2022

NE

ANO