Zápis na školní rok 2024/2025 – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

ve dnech 14.5. až 15.5.2024 proběhl zápis dětí na školní rok 2024/25. Těší nás vysoká účast při zápisu. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy, snižováním počtu dětí dle přiznaných podpůrných opatření a dále snižováním počtu dětí za ne tříleté děti. Dále se řídíme vyhláškou města Lovosice o spádovosti.

Dle novely školského zákona, § 183 odst 2, budou rozhodnutí o přijetí oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam je zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.

Registrační číslo Rozhodnutí o přijetí
1/2024 ANO
3/2024 ANO
4/2024 NE
5/2024 ANO
6/2024 ANO
7/2024 ANO
8/2024 ANO
10/2024 ANO
11/2024 ANO
12/2024 ANO
13/2024 NE
17/2024 NE
18/2024 ANO
19/2024 ANO
20/2024 ANO
21/2024 ANO
22/2024 ANO
23/2024 NE
24/2024 ANO
26/2024 ANO
27/2024 ANO
28/2024 ANO
29/2024 NE
30/2024 ANO
33/2024 NE
35/2024 ANO
36/2024 NE
39/2024 ANO
40/2024 ANO
41/2024 NE
42/2024 ANO
43/2024 NE
44/2024 NE
45/2024 ANO
46/2024 ANO