Zápis na školní rok 2024/2025

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL Resslova Lovosice, Sady pionýrů Lovosice a Terezínská Lovosice

se koná 14.– 15.května 2024 od 09.00 do 11.30 a od 12.30 do 14.00 hodin v příslušných mateřských školách.

Při zápisu zákonný zástupce dítěte předloží:

rodný list dítěte

průkaz pojištěnce

doklad o trvalém bydlišti