Zápis na školní rok 2023/2024 – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

ve dnech 10.5. až 11.5.2023 proběhl zápis dětí na školní rok 2023/24. Těší nás vysoká účast při zápisu. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy.

Dle novely školského zákona, § 183 odst 2, budou rozhodnutí o přijetí oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam je zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.

Registrační číslo Rozhodnutí o přijetí
121/2023 ANO
122/2023 ANO
123/2023 ANO
124/2023 ANO
125/2023 ANO
127/2023 ANO
128/2023 ANO
129/2023 ANO
131/2023 ANO
132/2023 ANO
133/2023 ANO
134/2023 ANO
135/2023 ANO
136/2023 ANO
137/2023 ANO
138/2023 ANO
142/2023 ANO
143/2023 ANO
144/2023 ANO
145/2023 ANO
146/2023 ANO
147/2023 ANO
148/2023 ANO
149/2023 ANO