Pozvánka na Jarmark a Rozloučení s předškoláky

Pozvánka na Jarmark a Rozloučení s předškoláky

Vážení rodiče, prarodiče,

zveme Vás na společné odpoledne, kterým zakončíme společně s Vámi a dětmi školní rok 2022/2023.

Dne 13.6.2023 (úterý) nás čeká Jarmark a Rozloučení s předškoláky. Akce začíná od 14,45 hodin na školní zahradě a letos v nové podobě. Změnou je, že budou vystupovat děti ze všech tříd.

Nejprve vystoupí společně nejmenší děti z 1.třídy s 5.třídou. Po nich dohromady 2. a 3.třída. Teprve pak děti ze 4.třídy svým vystoupením se závěrečným pasováním na školáky.

Program pak bude pokračovat Diskotékou a soutěžemi se Štěpánkou. Po vystoupení bude umožněn prodej občerstvení, koláčků a dětských výrobků.

Informace k organizaci dne (prosím věnujte jí pozornost):

V dopoledních hodinách připravují děti společně s paní učitelkami školní zahradu na odpolední slavnost a proběhne generální zkouška. Po obědě mají děti odpolední odpočinek jako obvykle. Po svačině se začínají připravovat na vystoupení (převlékání a líčení). Děti, které jdou po obědě domů, musíte mezi 14,00 – 14,20 dovést zpět do MŠ. Po vystoupení třídy si vždy rodiče převezmou své dítě a už ho mají na starost až do konce slavnosti.

Informace, co mají mít děti na sebe na vystupování, sdělí třídní učitelky.

Časový harmonogram:

Od 14,45 začne slavnost zahájením.

14,45 – 14,50 vystoupení 1.+ 5.třídy

14,50 – 14,55 vystoupení 2. + 3.třídy

14,55 – 15,20 vystoupení 4.třídy, pasování na školáky, společné focení třídy.

15,20 – 16,30 Zábavné odpoledne se Štěpánkou

Informace k prodeji:

Prodej výrobků a občerstvení začne hned po vystoupeních.

Ve stáncích prodávají výrobky paní učitelky a tak není možné zajistit prodej od začátku, protože vystupují spolu s dětmi. V každém stánku budou k prodeji výrobky dětí ze tříd a vždy něco navíc pro všechny. V občerstvení je možné zakoupit pitíčka, párky v rohlíku a koláče. Výtěžek bude použit na nákup pomůcek, nebo elektrotechniky do tříd.

Prosíme rodiče, aby si v tento den na nás udělali jednu hodinu volna a strávili ho zde společně s námi a svými dětmi. Aby shlédli vystoupení všech dětí a neodcházeli v průběhu akce, vydrželi až do konce vystoupení nejstarších dětí, které se na vystoupení těší a pilně nacvičují několik týdnů.

S sebou budete potřebovat jen dobrou náladu a drobné na nákup občerstvení, nebo výrobků. Moc děkujeme a těšíme se na Vás.