Změny adres, tel. čísel, pověření k vyzvedávání

Vážení rodiče,
prosíme nezapomeňte na začátku školního roku nahlásit případné změny:
  • adres
  • telefonních čísel
  • pověření osob, které budou vyzvedávat vaše dítě z MŠ
  • zaměstnání
Děkujeme