Předplavecký výcvik pro předškolní děti ze 3. a 4.třídy

Vašim dětem nabízíme možnost předplaveckého kurzu. Kurz je v rozsahu 10.lekcí a hradí se částkou 500,- Kč. Kurz začíná již 7.9., proto je nutné děti nahlásit do konce tohoto týdne třídním učitelkám a nebo paní asistence Věrce Walterové.