Duhová pastelka

Duhová pastelka4.třída v přízemí vpravo, třída nejstarších dětí ve věku  5- 7 let s počtem zapsaných dětí 27.

4.třídu navštěvují děti předškolního věku. Třída je vybavena novým nábytkem a moderní audiovizuální technikou.Při vstupu do třídy je podle výzdoby vidět, že se zaměřujeme na výtvarné činnosti.Převládají zde veselé barvy, na stěnách visí dětské obrázky, ze kterých je patrné, že se věnujeme výtvarným činnostem.

Pro výchovně vzdělávací práci máme velký výběr didaktických pomůcek, které umožňují rozvíjení dítěte i jeho schopnosti učení.

Hlavní zaměření:

  • výtvarné „veselé malování a tvoření“
  • hudební činnosti / zpěv a hra na flétnu, kytaru, housle /
  • logopedie
  • péče o děti s odkladem ŠD/ Shody a rozdíly, grafomotorika, Metoda dobrého startu
  • anglický jazyk
  • předplavecký výcvik
  • ekologická výchova s výlety do okolí
  • seznamování s počítačem

Třídní učitelky: Chmelová Jana, Valínová Růžena

Heslo naší třídy: „Jsme kamarádi, máme se rádi. Naše ruce jsou k hlazení a ne k ubližování“.