Veselé notičky

Veselé notičky3.třída v přízemí vlevo vzadu, třída je prostorově menší, je zde zapsáno 15 dětí převážně ve věku 4- 6 let

Hlavní zaměření:

 • hudební a výtvarné činnosti
 • grafomotorika, Metoda dobrého startu, Shody a rozdíly, logopedie
 • zdravý životní styl
 • ekologická výchova s výlety do okolí
 • seznamování s počítačem

Třídní učitelka: Valková Jiřina

Asistentka pedagoga: Věra Walterová

Pravidla třídy:

Nekřičíme

 • abychom šetřili zdraví své i ostatních kamarádů

Nepereme se

 • abychom neublížili sobě i ostatním

Nežalujeme

 • abychom se naučili samostatnosti řešit své problémy

Všichni jsme si rovni

 • abychom chápali rovnost všech lidí a dětí bez rozdílu barvy pleti

Nenadáváme

 • abychom byly slušné děti, příkladné pro ostatní kamarády

Neničíme

 • abychom si uměli vážit všeho, co ostatní kamarádi vytvořili

Nepodvádíme

 • abychom se naučili nejen vyhrávat, ale i prohrávat

Nepovyšujeme se

 • abychom byli dobrými kamarády mladším, slabším, nemocným i zdravotně postiženým dětem

Nelžeme

 • abychom věděli, že lež má krátké nohy