Barevné kytičky

Barevné kytičky5.třída v přízemí vpravo vzadu, třída je nově zřízená od 1.9.2008, je moderně a vkusně zařízena, vybavena moderní audiovizuální technikou.

Je prostorově menší s kapacitou 16 dětí ve věku od 3 do 4 let.

Hlavní zaměření:

  • péče o zdraví a bezpečnost, zdravý životní styl
  • estetické činnosti s převahou výtvarných
  • logopedie
  • ekologická výchova s výlety do okolí

Třídní učitelka: Bc. Nekolná Lenka, Novosadová Lucie