Výlet do ZOO

Výlet do ZOO Ústí nad Labem
V pondělí 30.května jedou děti ze 2., 3., 4. a 5.třídy na výlet do ZOO Ústí nad Labem. Třídní učitelky dětí z 1.třídy zvažují účast s ohledem na věk dětí.
Sraz dětí v MŠ nejpozději do 7.45hod – NA NIKOHO SE NEČEKÁ. Odjezd z Ústí cca 12.00, děti budou mít pozdější oběd a po obědě je bude možné vyzvednout kolem 13.00hod.
Děti potřebují:
- vhodnou obuv a oděv
- batoh, který neklouže z ramen (ne vak)
- dvě lahve pití
- nějakou dobrůtku na posilněnou “</p