Informace k přihláškám na cizí MŠ

  • všechny děti, jejichž rodiče mi podali přihlášku byly přijaty.
  • každé dítě dostalo registrační číslo od ředitelky dané MŠ, kam jste si podali přihlášku a MŠ vyvěsily seznam s registračními čísly. Je ale zbytečné Vám je zasílat, když víme, že byly přijaty všechny děti. Pokud by přesto někdo chtěl, čísla mám u sebe a ráda Vám číslo předám.
Pěkný den. Nekolná