Spolupráce s PPP

V úterý 24.března proběhne další lekce pod vedením lektorky pedagogicko psychologické poradny paní Mgr. E. Drašnarové. Téma je „Nezdravé látky“.