Klaun Tú,Tú

V pátek 20.března nás v MŠ navštíví Klaun Tú,Tú se svým vzdělávacím programem. Děti se zábavnou formou seznámí se základy dopravní výchovy. Hrazeno MŠ.