Jarmark 2015 – Příběh hraček

Dne 11.6.2015 se na školní zahradě uskutečnil „Jarmark“ a „Rozloučení“ s předškoláky. Slavnost zahájilo Sváťovo divadlo.

Po té děti pod vedením lektorky ZUŠ Aleny Beckerové předvedly hru na housle a zazpívaly připravené písničky.

Hlavním programem bylo vystoupení předškolních dětí, letos motivováno „Příběhem hraček“.

Odměnou jim pak bylo šerpování na školáky :-) .

Na závěr jsme příjemné odpoledne zakončili vystoupením Krejčíka Honzy.