Olympiáda 2015 – spolupráce s 1.ZŠ

Dnes 1.6.2015 jsme oslavili den dětí sportem.Tradiční nástup na „Dětskou olympiádu“.

Žáci 1.ZŠ pod vedením Mgr. Romany Hašlarové si pro děti připravily řadu sportovních disciplín.

Na závěr byly děti odměněny diplomem, medailí a sladkou odměnou.

Dětem ze 6.A i Mgr. Romaně Hašlarové děkujeme za pěkně připravený program pro děti. .