Soutěže – rok 2009/2010

V roce 2009/2010 jsme se zúčastnili těchto soutěží : Celý článek…

Soutěže – rok 2010/2011

Ve školním roce 2010/2011 jsme se zúčastnili těchto výtvarných soutěží. Celý článek…

Karanténa a ošetřovné

Rozklikněte odkaz OSSZ a vše se dočtete zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Dočasné uzavření MŠ

Na základě doporučení krizového štábu nařizuje vedení města okamžité uzavření mateřských škol.

https://www.meulovo.cz/uzavreni-materskych-skol/d-46739

Odkazy – hygienická stanice

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

+420 477 755 112

khsusti.cz

info@khsusti.cz

Okresní hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Mírové náměstí 162/35, 412 01 Litoměřice-Město

+420 477 755 510

khsusti.cz

sekretariat.lt@khsusti.cz++420 477 755 112420 477 755 Vydáváme rozhodnutí, povolení, osvědčení a plníme úkVydáváme rozhodnutí, povolení, osvědčení a plníme úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Sledujeme vliv životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva. Analyzujeme trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění.oly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Sledujeme vliv životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva. Analyzujeme trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění.Vydáváme rozhodnutí, povolení, osvědčení a plníme úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Sledujeme vliv životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva. Analyzujeme trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění.112Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem     IČO: 71009183

telefon: +420 477 755 110     fax: +420 477 755 112     email: info@khsusti.cz    idds: 8p3ai7n    el. podatelna: e-podatelna@khsusti.czrajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem     IČO: 71009183

telefon: +420 477 755 110     fax: +420 477 755 112     email: info@khsusti.cz    idds: 8p3ai7n    el. podatelna: e-podatelna@khsusti.cz

Omezení provozu MŠ

Vážení rodiče,
vzhledem k novým opatřením Bezpečnostní rady státu dochází k uzavření základních , středních a vysokých škol. Vzhledem k tomu omezujeme provoz MŠ od středy 11.března, tzn. děti nepracujicích rodičů, děti matek na mateřské dovolené nebudou do odvolání přijímány do mateřské školy. Prosíme, pokud máte možnost hlídání vašich dětí, nechte si je do odvolání doma. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Spoléháme na vaši osobní zodpovědnost.

Vážení rodiče,vzhledem k novým opatřením Bezpečnostní rady státu dochází k uzavření základních , středních a vysokých škol. Vzhledem k tomu omezujeme provoz MŠ od středy 11.března, tzn. děti nepracujicích rodičů, děti matek na mateřské dovolené nebudou do odvolání přijímány do mateřské školy. Prosíme, pokud máte možnost hlídání vašich dětí, nechte si je do odvolání doma. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Spoléháme na vaši osobní zodpovědnost.

Akce na březen 2020 zrušeny

Vážení rodiče,

od dnešního dne do odvolání se

po dohodě se zřizovatelem RUŠÍ všechny nadstandartní akce jak

v MŠ, tak mimo budovu MŠ.

Děkujeme za pochopení.

Výzva pro rodiče

Vážení rodiče,

jestliže jste pobývali v zemi se zvýšeným výskytem koronaviru, doporučujeme Vám, abyste zvážili pro Vaše dítě dvoutýdenní domácí karanténu.

Informujte prosím o tom vedení školy.

Další informace naleznete mj. na stránkách MZČR.

Děkujeme za pochopení.

Noc s Andersenem

Z organizačních důvodů se Noc s Andersenem v naší MŠ uskuteční o týden dřív, tj. 20.března.Akce je určena pro předškolní děti. Poplatek 80,- Kč uhraďte prosím do pátku 6.března. Bližší informace budou vyvěšeny na hlavní nástěnce.

Hudební program BUBNY

Ve čtvrtek 26.března nás v MŠ navštíví p.Jareš se svým hudebním programem „BUBNY“. Program je hrazen MŠ.

Spolupráce s PPP

V úterý 24.března proběhne další lekce pod vedením lektorky pedagogicko psychologické poradny paní Mgr. E. Drašnarové. Téma je „Nezdravé látky“.

Klaun Tú,Tú

V pátek 20.března nás v MŠ navštíví Klaun Tú,Tú se svým vzdělávacím programem. Děti se zábavnou formou seznámí se základy dopravní výchovy. Hrazeno MŠ.