Zápis na školní rok 2024/2025 – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

ve dnech 14.5. až 15.5.2024 proběhl zápis dětí na školní rok 2024/25. Těší nás vysoká účast při zápisu. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy, snižováním počtu dětí dle přiznaných podpůrných opatření a dále snižováním počtu dětí za ne tříleté děti. Dále se řídíme vyhláškou města Lovosice o spádovosti.

Dle novely školského zákona, § 183 odst 2, budou rozhodnutí o přijetí oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam je zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.

Registrační číslo Rozhodnutí o přijetí
1/2024 ANO
3/2024 ANO
4/2024 NE
5/2024 ANO
6/2024 ANO
7/2024 ANO
8/2024 ANO
10/2024 ANO
11/2024 ANO
12/2024 ANO
13/2024 NE
17/2024 NE
18/2024 ANO
19/2024 ANO
20/2024 ANO
21/2024 ANO
22/2024 ANO
23/2024 NE
24/2024 ANO
26/2024 ANO
27/2024 ANO
28/2024 ANO
29/2024 NE
30/2024 ANO
33/2024 NE
35/2024 ANO
36/2024 NE
39/2024 ANO
40/2024 ANO
41/2024 NE
42/2024 ANO
43/2024 NE
44/2024 NE
45/2024 ANO
46/2024 ANO

Čarodějnice

V úterý 30.4.2024 mohou děti přijít do školky v převleku čarodějnice či čaroděje. Na školní zahradě nás čeká čarodějnický rej.

Balónková Evička – sponzorský dar

Ve čtvrtek 25.4.2024 budou mít děti z 1. a 2.třídy ve školce program „Balónkovou Evičku“. Program dětem hradí rodiče Šindelářovi, v rámci oslav narozenin jejich dětí.

Den rodiny na školní zahradě

Ve středu 24.4.2024 od 15.00 hod vás srdečně zveme na školní zahradu, kde společně pohybem oslavíme „Den rodiny“. Můžete se těšit na několik stanovišť se sportovními úkoly a menší pohoštění ve zdravém stylu J

Spolupráce se ZŠ A. Baráka

V pondělí 22.4.2024 navštíví naši předškoláci ze 3. a 4.třídy ZŠ A. Baráka, kde pro ně bude v areálu školní zahrady připraven program „Dopravní výchova“.

Schůzka rodičů ke škole v přírodě

Ve středu 3.4.2024 od 16.00 hod se bude konat informační schůzka ke škole v přírodě. Prosíme, najděte si tento den čas a na schůzku dorazte i se svým dítětem, které s námi pojede.

Program schůzky:

- dozvíte se informace, jak taková školka v přírodě probíhá, co je třeba před odjez-dem dítěte zařídit

- rozdáme a sepíšeme důležité papíry

- vyrobíme dětem indiánská trika – nemusíte mít strach, děti vám pomůžou. K dispo-zici budou šablony, ale tvořit můžete i podle své či dětské fantazie

Konzultace pro rodiče

Ve středu 3.4.2024 se budou konat konzultační hodiny pro rodiče dětí ze 3. a 4.třídy. Na konzultace je nutné se zapsat na určitý čas na hlavní nástěnce.

Sportovní dopoledne v hale Chemik

Děti z 1., 2., 3., 4. a 5.třídy budou v dubnu chodit do haly Chemik opět ve středu.

Rozpis tříd: Celý článek…

Noc s Andersenem

V pátek 22.3.2024 se v naší MŠ bude konat další Noc s Andersenem. Tato akce je pouze pro předškolní děti (děti, které jdou letos k zápisu). Počet míst je omezen kapacitou na spánek – bereme 20 dětí. V případě zájmu nahlaste své dítě a vyzvedněte si přihlášku na 4.třídě. Přihlášku je nutné vyplnit a odevzdat zpět do MŠ nejpozději do 15. března. Vybíráme 150,- Kč. Bližší informace poskytne p.uč. Růžena Valínová, Věra Walterová a Aneta Anderlová.

Zápis do MŠ – El. předzápis na rok 2024/2025

Vážení rodiče,

pro usnadnění a urychlení zápisu Vašeho dítěte do naší mateřské školy můžete využít Elektronického předzápisu. Stačí vyhledat naší mateřskou školu, zaregistrovat se a předzapsat se do ní. Je také možno využít přímý odkaz na informační stránku naší mateřské školy:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/lovosice-terezinska

Dále Vás program navede, jaké další kroky je potřeba podniknout (tisk vyplněné žádosti, návštěva lékaře) a vše potřebné doručit do MŠ stanoveným způsobem v termínu řádného zápisu.

ODKAZ NA LETÁK PRO RODIČE: https://elektronickypredzapis.cz/public/ep_letak.pdf