Výlet do Opárenského údolí a na Lovoš

V úterý 24.května jedou děti ze 2., 3., 4. a 5.třídy na výlet spojený s akcí Lesy ČR. Děti ze 3. a 4.třídy mají spojeno s výšlapem na Lovoš.
Děti budou rozděleny do dvou skupin:
Děti ze 3. a 4.třídy mají odjezd v 8.00hod – je nutné, aby ve školce byly nejpozději v 7.30hod. Návrat do MŠ cca 12.45hod, vyzvednutí po obědě cca 13.15hod.
Děti ze 2. a 5.třídy mají odjezd v 8.30hod – příchod do školky do 8.00 hod. Návrat do MŠ cca 11.30 hod, vyzvednutí po oběde v obvyklou hodinu, tzn.12.00hod.
Děti potřebují:
 • vhodné oblečení a obuv do lesa
 • funkční batoh (v žádném případě vak, či batoh, který jím klouže z ramen)
 • pití v uzavíratelné lahvi – u dětí ze 3. a 4.třídy poprosíme o dvě lahve pití
 • balíček kapesníků
 • pláštěnku

Informace k prázdninovému provozu

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU:

- na jinou MŠ (Sady Pionýrů, Resslova) musíte mít přihlášku. (Obě přihlášky jsou k dispozici v MŠ)

- na naši MŠ přihlášku nepodáváte, ale musíte se zapsat u třídních učitelek.

ŠKOLNÍ ROK KONČÍ VE ČTVRTEK 30.6.2022 !!!!

OD PÁTKU 1.7.2022 JIŽ BUDOU V MŠ DĚTI ZE VŠECH ŠKOLEK

Z LOVOSIC.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ ZAJIŠŤUJÍ MŠ TAKTO:

OD 1.7.- 15.7.2022 MÁ OTEVŘENO MŠ TEREZÍNSKÁ

OD 15.7.- 29.7.2022 MAJÍ ZAVŘENO VŠECHNY MŠ V LOVOSICÍCH

OD 1.8.- 12.8.2022 MÁ OTEVŘENO MŠ RESSLOVA

OD 15.8.- 26.8.2022 MÁ OTEVŘENO MŠ SADY PIONÝRŮ

OD 29.8.- 31.8.2022 PŘÍPRAVNÝ TÝDEN V NAŠÍ MŠ

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 JE VE ČTVRTEK 1.9.2022.

Výlet pod Lovoš a na Lovoš

Výlet dětí ze 2., 3.,4. a 5.třídy

V úterý 24.května jedou děti ze 2., 3., 4. a 5.třídy na výlet spojený s akcí Lesy ČR. Děti ze 3. a 4.třídy mají spojeno s výšlapem na Lovoš.

</p>
            </div>
      <div class=

Květen 22nd, 2022
Uloženo v rubrice: Aktualitky pro rodiče

Návštěva ZŠ A.Baráka

Zítra jdou děti ze 3. a 4.třídy do ZŠ A. Baraka, kde pro ně bude připraven program. Prosím dejte jim sebou batoh s pitím v uzavíratelné lahvi. Děkujeme

Kino Máj Litoměřice

Zítra jedou děti ze 4.třídy do kina do Litoměřic. Děti musí být v MŠ do 7.30hod! Nezapomeňte na batoh s pitím a vhodné oblečení.

Návštěva Domu s pečovatelskou službou v Lovosicích

Dnes děti ze 4.třídy navštívily Pečovatelský dům v Lovosicích, kde předaly našim seniorkám přáníčka ke Dni matek “</p

Návštěva divadla Rozmanitostí Most

Zítra jedou přihlášené děti do divadla. Nezapomeňte dát dětem vhodné oblečení (ne tepláky) a nahlásit pokud se dětem dělá v autobuse špatně.

Hala Chemik květen

Přidáváme rozpis tříd na halu Chemik na měsíc květen.
4.5.- děti z 2. a 3.třídy
11.5. – děti z 2. a 3.třídy
18.5. – děti ze 4.třídy
25.5. – děti ze 4.třídy
Děti budou potřebovat:
- batůžek
- pití v uzavíratelné láhvi
- sportovní oblečení a obuv
Nezapomeňte dětem vše podepsat. Děkujeme
V měsíci červnu již děti do haly Chemik docházet nebudou.
8Simonka Walterová, Kaťa Pivoňková Smolkova a 6 dalším
Vidělo to 154 lidí
To se mi líbí
Okomentovat

Den otevřených dveří

Mateřská škola Terezínská ul. Lovosice

vás srdečně zve

na ČARODĚJNICKÝ REJ

spojený se dnem otevřených dveří ve středu 27.4.2022 od 15,00 hodin na školní zahradě.

Můžete se těšit:

- seznámení s prostředím MŠ a školní zahrady

- čarodějnická stanoviště

- seznámení se zaměstnanci

- malé občerstvení

VSTUP V MASKÁCH

Zápis do MŠ

Dne 11. – 12.5.2022 bude v naší MŠ probíhat zápis do MŠ. Zápis bude od 9,00 do 11,30 a od 12,30 do 14,00 hodin.

Zápis bude probíhat za přítomnosti dětí i rodičů. Žádosti jsou k vyzvednutí v MŠ. Upřednostňujeme osobní zápis v MŠ. Pokud se ale k zápisu nemůžete dostavit, můžete nás kontaktovat a domluvit se s paní ředitelkou MŠ Novosadovou (731 495 220), nebo zástupkyní Nekolnou (731630596) telefonicky na předání dokumentů. Předat je také můžete osobně v MŠ, kde jsme denně od 6,00 do 16,00 hodin od Po-Pá. Rádi Vás alespoň krátce uvidíme, případně zodpovíme na Vaše dotazy.

Těšíme se na Vás. Pokud potřebujete informace k zápisu klidně volejte p. ředitelce Novosadové ( 731 495 220), nebo zástupkyni MŠ p. Nekolné (731 630 596).

Přijímáme děti z celého města Lovosic, pokud nám to kapacita dovolí.

Dokumenty k osobnímu zápisu:
1. Žádost o přijetí MŠ Terezínská ul. Lovosice platná pro rok 2022/2023 (2.části) – můžete vyplnit s námi společně až v MŠ
2. Evidenční list MŠ Terezínská ul. Lovosice – můžete vyplnit společně s námi až v MŠ, pak ještě musíte k dětskému lékaři, který vám potvrdí dle očkovacího průkazu.
3. Rodný list dítěte – není potřeba mít s sebou kopii
4. Doklad o trvalém bydlišti dítěte (občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, který podává žádost o přijetí, nebo dítěte, pokud ho už má vystavený)

5.Průkazku pojištěnce (přihlašovaného dítěte)

6. Zastupuje-li dítě jiná osoba, než jeho zákonný zástupce musí doložit originál svého oprávnění dítě zastupovat – (př. rozhodnutí soudu s vyznačením nabytí právní moci apod.)

Hlavní kritéria:

1. přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

2. děti s trvalým bydlištěm na území města Lovosic.

3. ostatní děti dle věku.

Pomocná kritéria:

 • okolnosti zvláštního zřetele

Povinné předškolní vzdělávání – § 34a školského zákona

Povinné pro 5 leté dětí od začátku následujícího školního roku do zahájení povinné školní docházky. Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání. Pokud zákonný zástupce nepřihlásí dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, nebo zanedbá péči o povinné předškolní vzdělávání lze uložit pokutu až do 5.000 Kč. /dle § 182a/.

Přednostně se přijímají dětí ze spádové oblasti, kterou určí zřizovatel. S účinnosti od 1. 1. 2017 se obcím vymezuje povinnost určit školské obvody spádových mateřských škol obecně závaznou vyhláškou § 179 odst. 3 školského zákona. Tato spádová oblast může být na dobu určitou i neurčitou. Může se měnit každý rok. Zákonný zástupce může přihlásit dítě mimo spádovou oblast.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje:

· na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů;

· na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů;

· cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů;

· účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházka v pracovních dnech v rozsahu 4 souvislých hodin denně a je poskytováno bezúplatně i při OŠD. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních i středních školách. Termín jarních prázdnin se určuje podle sídla mateřské školy. Podmínky pro omlouvání neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád.

Povinné předškolní vzdělávání může být uskutečněno i jiným způsobem zakotveným v § 34 a odst. 5 školského zákona:

· individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy;

Individuální vzdělávání dítěte:

Pravidla INV dítěte je upraveno § 34 školského zákona, který je ve školském zákoně obsažen s účinností od 1. 1. 2017.

· INV se vztahuje pouze na předškolní vzdělávání dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné;

· dítě, které se bude individuálně vzdělávat, musí být přijato k předškolnímu vzdělávání a musí se stát dítětem MŠ;

· zákonný zástupce je povinen písemně oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku;

· výdaje spojené s INV hradí zákonní zástupci (výjimka jsou kompenzační pomůcky u dětí se SVP);

· MŠ určí v řádu školy datum a způsob pro ověření osvojení očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech u dítěte;

· zákonný zástupce přebírá zodpovědnost za vzdělávání dítěte;

· dítě, které se vzdělává podle INV se neúčastní akcí pořádané školou.

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte upravuje 34 odst. 2 školského zákona.

Musí obsahovat:

· Jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu (případě cizince místo pobytu dítěte

· Období individuálního vzdělávání

· Zdůvodnění