Příspěvek na kulturní akce

Do 15.října vybíráme odsouhlasený příspěvek na kulturní a jiné akce ze schůzky rodičů -  400,- KČ.
Příspěvek bude využit na kulturní a společenské akce v MŠ.

Státní svátek

V pátek 28. října je státní svátek, v tento den je MŠ uzavřena

Zahradní slavnost

Ve čtvrtek 6.října vás srdečně zveme na zahradní slavnost na školní zahradě, kde společně zahájíme celoroční EVO projekt „Včelí putování“. Čekají na vás tvořivé dílničky a drobné občerstvení.

Akce začíná od 15.00hod. Těšíme se na vás

Beseda o životě včel

Ve čtvrtek 6.října nás v MŠ navštíví včelařka, která děti hravou formou seznámí se životem včel. Děti se promění ve včeličky  a zapojí se do včelích aktivit v úlu.

Akce je hrazena z příspěvku na kulturní akce.

Hravá angličtina

Ve středu 5.října začíná pro přihlášené předškoláky ze 3. a 4.třídy  „Hravá angličtina“, která bude probíhat každou středu.

Spolupráce se ZŠ Sady Pionýrů

V měsíci říjnu děti ze 2., 3., 4. a 5.třídy navštíví ZŠ Sady pionýrů, která si pro ně připravila akce „Den mazlíčků“ a „Výstavu dýní“.

Pokyny k odjezdu do divadla „Tři čuníci“

- Sraz ve středu 21.9.2022 v 7,30 hodin v MŠ.
- V 7,40 hodin odchod do šatny.
- V 7,50 hodin odjezd autobusem z ulice Žižkova do Mostu do divadla.
- Po příchodu do divadla svačina a pití.
- Od 9,00 hodin představení.
- V 10,00 hodin odjezd zpět do MŠ.
- Předpokládaný příjezd do MŠ v 11.00 hodin.

Podzimní úklid Terezínské a okolí

Naše MŠ pořádá v rámci celorepublikové akce UKLIĎME ČESKO úklid školní zahrady a okolí MŠ.

S dětmi trávíme značnou dobu venku a bohužel nepořádku a poházených odpadků je nejen okolo naší školní zahrady stále dost. Proto jsme se rozhodili zopakovat úspěšnou úklidovou akci. Pojďme spojit síly, jít dětem příkladem a společně uklidit alespoň kousíček naší Země. Celý článek…

Schůzka rodičů

Dne 22.9.2022 se bude konat na 4.třídě od 14,30 schůzka rodičů.
Zveme všechny rodiče, především však rodiče dětí, které nastoupily nově do MŠ. Ten, kdo se nebude moct zúčastnit, se nemusí omlouvat. Dodatečně se zeptá na informace třídních učitelek a dokumenty podepíše na třídě.
Bude se projednávat: Celý článek…

Soutěž 2021/2022

V tomto školním roce jsme se zúčastnili těchto výtvarných soutěží : Celý článek…