Prázdninový provoz

Od pondělí 3.7.2023 bude naše MŠ uzavřena.

Prázdninový provoz zajišťují MŠ takto:

3.7. – 14.7.2023 provoz zajišťuje MŠ SADY PIONÝRŮ

17.7. – 28.7.2023 všechny MŠ v Lovosicích jsou uzavřeny

31.7. – 11.8.2023 provoz zajišťuje MŠ TEREZÍNSKÁ

14.8. – 25.8.2023 provoz zajišťuje MŠ RESSLOVA

28.8. – 1.9.2023 přípravný týden v naší MŠ

Informace k prázdninovému provozu: Celý článek…

Konec školního roku

Školní rok 2022/2023 končí v pátek 30.6.2023.

Výlet do Duchcova – Muzeum pohádek

V pátek 23.6.2023 pojedou děti ze 2.,3. a 4.třídy na výlet do Duchcova, kde navštíví Muzeum pohádek a shlédnou hudební pohádku „O Růžence“. Sraz ve školce do 7.00hod.

Děti budou potřebovat batůžek, pití v uzavíratelné lahvi a menší dobrůtku.

Doprava a vstup do muzea bude hrazena z fondu SRPDŠ, děti budou hradit pohádku – budeme vybírat 130,- Kč. Plaťte třídním učitelkám na jednotlivých třídách.

Divadlo na zámku v Libochovicích

V pondělí 19.6.2023 pojedou přihlášené děti na výlet do Libochovic na zámek, kde na nádvoří shlédnou pohádku „O Popelce“. Výlet je vhodný pro děti ze 2., 3. a 4.třídy. Sraz v MŠ do 7.30 hod. Budeme vybírat 160,- Kč (vstupné a doprava). Platba prosím na 4.třídě u p.as. Věry.

Výlet do Brozan – Farma „U Toníka“

Ve čtvrtek 15.6.2023 pojedou děti z 1. a 5.třídy na výlet za zvířátky. Sraz v MŠ do 8.00hod. Děti budou potřebovat funkční batůžek (aby nesjížděl z ramen), pití v uzavíratelné lahvi a malou dobrůtku. Hrazeno z fondu SRPDŠ.

Vítání občánků

Ve čtvrtek 8.6.2023 se vybrané děti zúčastní slavnostního vítání občánků v Pfannschmidtově vile v Lovosicích.

Ukončení projektu „Se sokolem do života“

Ve čtvrtek 1.6.2023 oslavíme pohybem Den dětí. Na školní zahradě budeme sportovat na jednotlivých stanovištích, čímž ukončíme projekt „Se sokolem do života“.

Pozvánka na Jarmark a Rozloučení s předškoláky

Pozvánka na Jarmark a Rozloučení s předškoláky

Vážení rodiče, prarodiče,

zveme Vás na společné odpoledne, kterým zakončíme společně s Vámi a dětmi školní rok 2022/2023.

Dne 13.6.2023 (úterý) nás čeká Jarmark a Rozloučení s předškoláky. Akce začíná od 14,45 hodin na školní zahradě a letos v nové podobě. Změnou je, že budou vystupovat děti ze všech tříd.

Nejprve vystoupí společně nejmenší děti z 1.třídy s 5.třídou. Po nich dohromady 2. a 3.třída. Teprve pak děti ze 4.třídy svým vystoupením se závěrečným pasováním na školáky.

Program pak bude pokračovat Diskotékou a soutěžemi se Štěpánkou. Po vystoupení bude umožněn prodej občerstvení, koláčků a dětských výrobků.

Informace k organizaci dne (prosím věnujte jí pozornost):

V dopoledních hodinách připravují děti společně s paní učitelkami školní zahradu na odpolední slavnost a proběhne generální zkouška. Po obědě mají děti odpolední odpočinek jako obvykle. Po svačině se začínají připravovat na vystoupení (převlékání a líčení). Děti, které jdou po obědě domů, musíte mezi 14,00 – 14,20 dovést zpět do MŠ. Po vystoupení třídy si vždy rodiče převezmou své dítě a už ho mají na starost až do konce slavnosti.

Informace, co mají mít děti na sebe na vystupování, sdělí třídní učitelky.

Časový harmonogram:

Od 14,45 začne slavnost zahájením.

14,45 – 14,50 vystoupení 1.+ 5.třídy

14,50 – 14,55 vystoupení 2. + 3.třídy

14,55 – 15,20 vystoupení 4.třídy, pasování na školáky, společné focení třídy.

15,20 – 16,30 Zábavné odpoledne se Štěpánkou

Informace k prodeji:

Prodej výrobků a občerstvení začne hned po vystoupeních.

Ve stáncích prodávají výrobky paní učitelky a tak není možné zajistit prodej od začátku, protože vystupují spolu s dětmi. V každém stánku budou k prodeji výrobky dětí ze tříd a vždy něco navíc pro všechny. V občerstvení je možné zakoupit pitíčka, párky v rohlíku a koláče. Výtěžek bude použit na nákup pomůcek, nebo elektrotechniky do tříd.

Prosíme rodiče, aby si v tento den na nás udělali jednu hodinu volna a strávili ho zde společně s námi a svými dětmi. Aby shlédli vystoupení všech dětí a neodcházeli v průběhu akce, vydrželi až do konce vystoupení nejstarších dětí, které se na vystoupení těší a pilně nacvičují několik týdnů.

S sebou budete potřebovat jen dobrou náladu a drobné na nákup občerstvení, nebo výrobků. Moc děkujeme a těšíme se na Vás.

Zápis na školní rok 2023/2024 – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

ve dnech 10.5. až 11.5.2023 proběhl zápis dětí na školní rok 2023/24. Těší nás vysoká účast při zápisu. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy.

Dle novely školského zákona, § 183 odst 2, budou rozhodnutí o přijetí oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam je zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.

Registrační číslo Rozhodnutí o přijetí
121/2023 ANO
122/2023 ANO
123/2023 ANO
124/2023 ANO
125/2023 ANO
127/2023 ANO
128/2023 ANO
129/2023 ANO
131/2023 ANO
132/2023 ANO
133/2023 ANO
134/2023 ANO
135/2023 ANO
136/2023 ANO
137/2023 ANO
138/2023 ANO
142/2023 ANO
143/2023 ANO
144/2023 ANO
145/2023 ANO
146/2023 ANO
147/2023 ANO
148/2023 ANO
149/2023 ANO

Informace k letnímu prázdninovému provozu

INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU:
- na jinou MŠ (Sady Pionýrů, Resslova) musíte mít přihlášku. (Obě přihlášky jsou k dispozici v MŠ)
- na naši MŠ přihlášku nepodáváte, ale musíte se zapsat u třídních učitelek.
- prázdninový provoz je pouze pro pracující rodiče.
PŘIHLÁŠKY JSOU K DISPOZICI V MŠ. Celý článek…