Zvědavá sluníčka

1.Třída v 1. poschodí budovy, třída nejmladších dětí zpravidla ve věku od 2 do 4 let.

Třída je vybavena moderním nábytkem a vybavením ke hře dětí.

Hlavní zaměření:

  • péče o zdraví a bezpečnost, zdravý životní styl
  • ekologická výchova s výlety do okolí

Třídní učitelka: Bc. Vojířová Jiřina, Hlochová Kristýna, DiS

Asistent pedagoga, školní asistent: Daňkovská Zdena