Vyhlášení výtvarné soutěže CHKO České středohoří

Vyhlášení 4. ročníku výtvarné soutěže CHKO Českého středohoří v rámci projektu LIFE+ „Stepi Lounského středohoří“ na téma „Kvetoucí stepní krásky“.

1.místo získal v kategorii mateřských škol Martin Sláma.