Ukázková lekce hry na housle – 3. a 4.třída

Spolupráce se ZUŠ. Lektorka ZUŠ v Lovosicích paní Alena Beckerová přišla k nám do MŠ, kde dětem předvedla hru na housle.