Termín pro vyšetření očí PRIMA VIZUS

V pondělí 25.listopadu proběhne v MŠ vyšetření očí Prima Vizus pro přihlášené děti. Jedná se o preventivní screeningové vyšetření, které bude probíhat v dopoledních hodinách za přítomnosti třídních učitelek. Výsledky přijdou v zalepených obalkách do několika dnů.

Za vyšetření se hradí poplatek 150,- Kč.