Soutěže – rok 2012/13

V letošním školním roce jsme se zúčastnili těchto výtvarných soutěží:

Výtvarná soutěž : “Putování časem”

16.ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež od mateřských škol po střední školy.

Soutěže se zúčastnily tyto děti : Vendulka Pošvová, Martin Žádník, Rebeka Necidová, Natálka Krahulíková, Ondra Nehyba, Johanka Vavreková.

Výtvarná soutěž : “Zvíře není věc”

IX.ročník výtvarné soutěže. Zaměřuje se na vztah lidí ke zvířatům. 

Soutěž se vypisuje v oborech kresba, malba, grafika, plastika a je určena pro čtyři věkové kategorie.

Soutěže se zúčastnily tyto děti : Krahulíková Natálie, Necidová Rebeka, Veselá Barbora, Vavreková Johana.

Výtvarná soutěž : “Tradice a dědictví lidu mojí země”

41.ročník Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice 2013. V rámci 10.výročí celosvětově platné smlouvy sloužící k ochraně lidového umění, řemesel a obřadů i tradičních lidových znalostí – Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví navrhlo UNESCO zasvětit tento ročník výstavy tématu:  - ”O čem jsou lidové pověsti v mé zemi”

Soutěže se zúčastnili : Veselá Barbora, Vavreková Johana, Krahulíková Natálie.

Výtvarná soutěž : “Kdo bydlí v trávě”

2.ročník výtvarné soutěže “Kdo bydlí v trávě” pořádané Správou CHKO České středohoří v rámci projektu LIFE+ “Stepi Lounského středohoří”.

Soutěže se zúčastnili : Tůmová Viktorka, Vavreková Johanka, Krahulíková Natálka, Krbcová Terezka. 

Celostátní přehlídka výtvarných prací dětí a mládeže : Impulzy,tvorba,prezentace

14.celostátní přehlídka v gotickém hradu Litoměřice.Přehlídka neměla soutěžní charakter, ale ukazovala současnou úroveň  metodických postupů pedagogů ve výtvarných činnostech s dětmi a mládeží v rozmezí 3 let. Na  přehlídce jsme získali ocenění kurátora (PaeDr. Jan Svoboda) za projekt  “Jak se žilo na středověkém hradě” . A to za: citlivé a kultivované propojení hry, zábavy a poznávání života na středověkém hradu dětmi z MŠ. Citace kurátora: “Je jen škoda, že neučíte moje dcery, už vidím, jak nadšeně by vyprávěly svoje zážitky po návratu ze školky”.  Autor projektu : J.Cmelová.

Výtvarná soutěž : “Krásná jako kvítka … je ta země…”

XXIII. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže  v oboru kresby a grafiky.

Soutěže se zúčastnili : Veselá Barunka, Vavreková Johanka, Necidová Rebeka, Maňourová Karla.

Výtvarná soutěž : “Svět očima dětí”

Vyhlášení 10. kola soutěže Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany. Cílem preventivně-vzdělávacího projektu je předcházet sociálně patologickým jevům a zvyšovat informovanost o působnosti Ministerstva vnitra a Ministerstva obrany prostřednictvím tvůrčí činnosti dětí. Soutěže se zúčastnili : Múllerová amálka, Benda Kamil.