Soutěže – rok 2009/2010

V roce 2009/2010 jsme se zúčastnili těchto soutěží :

„Kladenská veverka“

XX ročník výtvarné, literární a fotografické soutěže,kde získala 3.místo B.Dykastová s prací „Vycházka do Opárenského údolí“.

Dále se soutěže zúčastnili:

T.Valínová – „Procházka do Opárenského údolí“

F.Štarha - „Budky pro netopýry“.

„Krásná jako kvítka….je ta země…“

20.ročník mezinárodní  výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky.

T.Valínová – „Dvě vrány“

F.Štarha – „Utíkej Káčo“

B.Dykastová – „Roztrhl si zajíc botu“

N.Konvalinková – „Mravenečkova svatba“

Výtvarná soutěž – MF Dnes

„Nakresli nejkrásnější vánoce 2009″

Naše MŠ získala čestné uznání.Obrázky malovaly děti ze třídy Veselé notičky.

Výtvarná soutěž časopisu Informatorium

„Nejmilejší hračka“

Obrázky malovaly :

Valínová Tereza, Dykastová Barbora, Štarha Filip

Výtvarná soutěž – Zlaté stránky

„Náš kraj, naše město“

Obrázky malovaly :

Szoke Lukáš, Konvalinková Natálie, Volák Josef, Štarha Filip, Červenková Eliška.