Sběr přírodnin pro lesní zvěř aneb pomáháme zvířátkům

Vážení rodiče, v naší školce začal sběr kaštanů či žaludů pro lesní zvěř. Přírodniny prosím odkládejte do připravených beden, které se nachází pod terasou MŠ vpravo. (Kaštany a žaludy prosíme zvlášť).
Až bude sběr přírodnin ukončen, proběhne svoz a vše bude předáno lesníkům.