Prožitkové vzdělávání 2022-2024

Prožitkové vzdělávání 2022-2024

Naše školka realizuje projekt s názvem Prožitkové vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.02.XX/00/22_002/0000862, podpořený z výzvy MŠMT č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operačního programu Jan Amos Komenský (dále jen „OP JAK“).

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – práce školního asistenta v mateřské škole
  • vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Doba realizace projektu: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2024

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků školy, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a zavádění inovativních metod výuky.

Tento projekt je spolufinancován EU.