Prázdninový provoz pro naše děti do ostatních mateřských škol

Všechny děti, jimž zákonný zástupce podal přihlášku prostřednictvím naší MŠ k prázdninovému provozu do MŠ Resslova a MŠ Sady pionýrů, byly přijaty.