Zápis na školní rok 2021/2022 – rozhodnutí o přijetí

Vážení rodiče,

ve dnech 3.5. až 16.5.2021 proběhl zápis dětí na školní rok 2021/22. Těší nás vysoká účast při zápisu. Rádi bychom vyhověli všem zájemcům. Bohužel kapacita je omezená počtem odcházejících dětí do základní školy.

Dle novely školského zákona, § 183 odst 2, budou rozhodnutí o přijetí oznámena zveřejněním seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam je zveřejněn na úřední desce školy a na webových stránkách MŠ. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání za oznámená.

Registrační číslo Rozhodnutí o přijetí
161/2021 ANO
160/2021 ANO
158/2021 ANO
145/2021 ANO
144/2021 ANO
143/2021 ANO
142/2021 ANO
141/2021 ANO
140/2021 ANO
138/2021 ANO
136/2021 ANO
135/2021 ANO
134/2021 ANO
133/2021 ANO
132/2021 ANO
130/2021 ANO
129/2021 ANO
128/2021 ANO
127/2021 ANO
126/2021 ANO
124/2021 ANO
123/2021 ANO
122/2021 ANO
121/2021 ANO
157/2021 NE
156/2021 NE
159/2021 NE
137/2021 NE
131/2021 NE
125/2021 NE