Vzdělávací program „Veselá věda“

Ve středu 13.listopadu se děti zúčastní vzdělávacího programu „Veselá věda“ v MŠ. Díky experimentům se děti hravým, zábavným, a hlavně poučným způsobem seznámí s taji vědních oborů. Témata experimentů a pomůcky jsou voleny s ohledem na věk dětí. Cílem programu je u dětí probudit zájem o vědecké obory a zároveň jim přiblížit, jak běžné procesy kolem nás fungují.

Akce je hrazena ze SRPDŠ.