Výlet do Duchcova – Muzeum pohádek

V pátek 23.6.2023 pojedou děti ze 2.,3. a 4.třídy na výlet do Duchcova, kde navštíví Muzeum pohádek a shlédnou hudební pohádku „O Růžence“. Sraz ve školce do 7.00hod.

Děti budou potřebovat batůžek, pití v uzavíratelné lahvi a menší dobrůtku.

Doprava a vstup do muzea bude hrazena z fondu SRPDŠ, děti budou hradit pohádku – budeme vybírat 130,- Kč. Plaťte třídním učitelkám na jednotlivých třídách.