Vánoční besídka s nadílkou

5.12.2019 se bude na třídách konat Vánoční besídka

s nadílkou. Do školky zase po roce přijde čert, anděl a Mikuláš.

Besídka se bude konat na třídách dle následujícího rozpisu:

  • 1.třída (nejmenší děti) od 14,15 hodin v 1.patře na své třídě.
  • 2. a 3.třída od 14,30 hodin společně na 2.třídě dole vlevo.
  • 4. a 5.třída od 15,45 hodin společně na 4.třídě dole vpravo.

Sledujte na nástěnkách tříd, co budou děti na besídku potřebovat. Každá třída má svůj program.

Mikulášský balíček dostanou děti v MŠ – je hrazen ze SRPDŠ.