Soutěže rok 2016/17

V tomto školním roce jsme se zúčastnili těchto výtvarných soutěží :

KLADENSKÁ VEVERKA

- XXVIII. ročník mezinárodní dětské výtvarné, fotografické a literární soutěže, zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí.

Získali jsme :

V nejmladší kategorii získala  2.místo – Vít Jeřábek „Datel léčí stromy“

DDM ROZMARÝN: „Na křídlech snů a fantazie“

HAVÍŘOV 2016/2017

- 27. ročníku mezinárodní výtvarnÁ soutěž dětí a mládeže v oboru kresby a grafiky Krásná jako kvítka je ta země „Dopravní prostředky“ (migrace)