Soutěže rok 2014/15

V tomto školním roce jsme se zúčastnili těchto výtvarných soutěží :

KLADENSKÁ VEVERKA

- XXV. ročník mezinárodní dětské výtvarné, fotografické a literární soutěže, zaměřené na ochranu přírody a životního prostředí. Do soutěže bylo přihlášeno 4100 prací. Do užšího výběru postoupilo 2000 prací. V nejmladší kategorii jsme získali čestné uznání pro naši mateřskou školu .

Získali jsme : ohodnocení čestným uznáním byla Monika Rákocziová.

Soutěže se dále zúčastnili : Natálie Masopustová, Leona Šleierová

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ DDM LITOMĚŘICE ROZMARÝN

- 18.ročník výtvarné soutěže pro děti a mládež od mš po střední školy. Letošní ročník nesl téma „Zlatá rybko přeji si…“.

Získali jsme : Vojtěch Hajný3. místo v kategorii 3-6 let.

Dále se soutěže zúčastnili : Závada Václav, Rybjanský Ivan, Šleierová Leona, Veselá Tereza, Slepička Jan, Masopust Jakub, Kožáková Natálie, Nejedlá Eliška, Rákocziová Monika, Relichová Barbora, Dryje Jan, Kopčanská Barbora, Sláma Martin.

LIDICE

- 43.ročník Mezinárodní výtvarné soutěže Lidice 2015. V letošním roce se zúčastnilo 21380 prací ze 71 zemí celého světa.

Soutěže se zúčastnili : Masopustová Natálie, Hajný Vojtěch, Kopčanská Barbora, Kovařík Matěj.

CHKO ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ

- 4.ročník výtvarné soutěže, cílem letošního ročníku soutěže bylo posílit vnímání rozmanitosti barev a tvarů rostlin na stepních lokalitách.

Téma: „Kvetoucí stepní krásky“

Získali jsme : 1.místo v nejmladší kategorii – Martin Sláma

Soutěže se zúčastnili : Masopust Jakub, Masopustová Natálie, Rybjanský Ivan, Sláma Martin, Charvátová Rozálie, Šleierová Leona, Rákocziová Monika, Bui Anna, Dryje Jan, Kodýtek Alexandr,                                                   Hajný Vojtěch.

HAVÍŘOV 2015

- 25. ročník mezinárodní výtvarné soutěže dětí MŠ, ZŠ a gymnázií v oboru kresby a grafiky. Celkový počet prací byl 1482.

Téma soutěže : “ Moje město, moje vesnice“

Soutěže se zúčastnili : Charvátová Rozálie, Kovařík Matěj, Šleierová Leona, Johnová Anna, Hajný Vojtěch.

S BEZPEČNOU ŠKOLKOU

- Výtvarná soutěž s bezpečnou školkou.

Téma : „Dopravní prostředek budoucnosti“

Soutěže se zúčastnili : Kodýtek Alexandr, Dryje Tomáš, Murňáková Amálka, Sláma Martin, Kopčanská Barbora, Hajný Vojtěch