Sběr kaštanů

V měsíci září bude zahájen sběr kaštanů. Sledujte nástěnky tříd, kde budou vyvěšeny bližší informace.