Rozpis jednotlivých tříd

Informace pro rodiče – rozpis dětí na jednotlivých třídách bude vyvěšen od 1.9. u vstupu do budovy.