Rozloučení s předškoláky – pirátský jarmark 2014

Dne 19.6.2014 jsme ukončili školní rok 2013/14 rozloučením s předškoláky a letos již 11.ročníkem jarmarku pro děti, rodiče a přátele MŠ.

Nejprve nám Sváťa zahrál divadlo.

Děti pod vedením lektorky ZUŠ předvedly hru na housle a pěvecké vystoupení.

Následovalo hlavní vystoupení předškolních dětí.

Po té pasování předškoláků na školáky.

Na závěr nás přijela potěšit rytířská skupina. Děti soutěžily. Za zprostředkování vystoupení moc děkujeme panu Martinovi Kohlovi.

Po celou dobu jarmarku byly otevřeny stánky s prodejem dětských výrobků a výborných koláčků.

Za fotografie z jarmarku děkujeme paní Lence Platichové.