Odkazy – hygienická stanice

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem-centrum

+420 477 755 112

khsusti.cz

info@khsusti.cz

Okresní hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Mírové náměstí 162/35, 412 01 Litoměřice-Město

+420 477 755 510

khsusti.cz

sekretariat.lt@khsusti.cz++420 477 755 112420 477 755 Vydáváme rozhodnutí, povolení, osvědčení a plníme úkVydáváme rozhodnutí, povolení, osvědčení a plníme úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Sledujeme vliv životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva. Analyzujeme trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění.oly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Sledujeme vliv životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva. Analyzujeme trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění.Vydáváme rozhodnutí, povolení, osvědčení a plníme úkoly státní správy v ochraně veřejného zdraví včetně státního zdravotního dozoru. Sledujeme vliv životních a pracovních podmínek na zdraví obyvatelstva. Analyzujeme trendy vývoje nemocnosti a úmrtnosti na infekční onemocnění.112Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem     IČO: 71009183

telefon: +420 477 755 110     fax: +420 477 755 112     email: info@khsusti.cz    idds: 8p3ai7n    el. podatelna: e-podatelna@khsusti.czrajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 15, 400 01 Ústí nad Labem     IČO: 71009183

telefon: +420 477 755 110     fax: +420 477 755 112     email: info@khsusti.cz    idds: 8p3ai7n    el. podatelna: e-podatelna@khsusti.cz