Návštěva 1.ZŠ – divadelní představení

Děti navštívily 1.ZŠ, kde shlédly 2 pohádky dramatického kroužku.