Jarmark

Dne 12.6.2012 na školní zahradě proběhl „Jarmark a Rozloučení s předškoláky“.

Na úvod zahrál Sváťa dětem pohádku.

Děti pod vedením lektorky ze ZUŠ paní Aleny Beckerové předvedly hru na housle a zazpívaly.

Vyvrcholením programu bylo vystoupení předškolních dětí.Letos jako „Flinstounovi“ a šerpování dětí - „Pasování na školáky“. 

Na závěr bylo vystoupení souboru „Cecilka“.

Děkujeme všem za účast.Vážíme si toho, že v tak nabitém programu si našla čas  i naše paní starostka Bc.Lenka Lízlová spolu s paní místostarostkou Vlaďkou Novákovou a přišly se podívat na náš Jarmark.