Estetické činnosti pro děti nadané

Výtvarné činnosti a jejich zaměření :

  • výtvarné prožívání světa jako sled jedinečných a neopakovatelných zážitků
  • rozvíjení dětské senzibility
  • výtvarné projevování ve světě barev a tvarů,rozvoj barevné škály,užití nadsázky
  • zpřesňování grafických způsobů při práci z představy dětí
  • zaznamenávání dějových souvislostí

Dítě se při výtvarné hře oddává činnosti celou svou osobou,věří svým citům a přáním a uplatňuje svoji fantazii.Jeho konání je pravdivé a neopakovatelné.Pedagog by neměl zapomínat na potřebu komunikace mezi dětmi,ale i mezi dítětem a pedagogem.Respektování individuality dítěte je důležitou podmínkou.

Hudební činnosti

Hudební činnosti jsou nedílnou součástí každodenního pobytu dětí v mateřské škole.

Zpívání, muzicírování a pohyb s hudbou vyvolává pozitivní emoce, rozvíjí smyslové vnímání, poznávací schopnosti a inteligenci, citlivost a tvůrčí činnost.Učí děti lepšímu pochopení vlastního života, komunikaci s okolím, spoluvytváří lidské vztahy.