Empatické vzdělávání 2020-2022

Empatické vzdělávání 2020-2022

Naše školka realizuje projekt s názvem Empatické vzdělávání, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017550, podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III.

Projekt je zaměřen na:

  • personální podporu MŠ – školní asistent
  • realizaci projektových dnů ve škole

Doba realizace projektu: 1. 9. 2020 – 31. 8. 2022

Hlavními cíli projektu jsou sociální integrace dětí včetně začleňování dětí žijících v jiných životních podmínkách do vzdělávání a zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Tento projekt je spolufinancován EU.