Dětská olympiáda 2014

Dne 30.5.2014 proběhla na stadióně „Dětská olympiáda“.Děti oslavily “Svátek dětí “ sportem. Soutěžily ve třech disciplínách : běh, skok z místa do písku, hod míčkem do dálky.

Děti z 1. a 5.třídy

.

Děti ze 2. a 3. třídy

.

Děti ze 4.třídy.